Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której to kluczowe warunki są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność określonej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Oprócz tego umowa pożyczki, której to kwota przekracza 500 zł winna być stwierdzona pismem.

Niezależnie od tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać następne warunki. Na ogół są to odsetki, które nabywa pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każda osoba która decyduje się na wzięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na ten zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna przekazuje zdefiniowaną sumę pieniędzy (przeważnie są to sumy około kilkudziesięciu tyś złotych) a pożyczkobiorca obiecuje pozyskaną pożyczkę opłacić wraz z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, iż osoba zadłużona nie posiada odpowiedniej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.